Dịch vụ
Tư vấn cấp chứng chỉ ISO Tư vấn cấp chứng chỉ ISO (2011-05-19 01:56:00)

Tư vấn: Tư vấn ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng; Tư vấn ISO 14001:2004 - Hệ thống quản lý môi trường; Tư vấn ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Tư vấn HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn Tư vấn ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Tư vấn và đào tạo áp dụng các hệ thống – chương trình nâng cao năng suất, chất lượng 5S, Kaizen, TPM, TQM, 6 sigma ... Đào tạo: Đào tạo đánh giá nội bộ các hệ thống ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP; Đào tạo áp dụng thành thạo các công cụ của ISO/TS 16949 (Core tools) như FMEA 4th, MSA 4th, APQP 2nd, PPAP 4th, SPC 3rd; Đào tạo áp dụng 7 QC tools.

Danh mục chính
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Bán hàng
My status
Hỗ trợ
My status
Bán hàng