Tin tức
Nhựa qua các niên đại và những thành tựu (2012-03-09 09:53:00)

Goodyear là người đầu tiên thành công trong việc cấu hợp này, qua đó ông ta đã gia hạn lâu hơn phản ứng lưu hóa bằng cách trộn một khối lượng lớn lưu huỳnh vào cao su thiên nhiên theo quy định.Chúng ta cùng theo dõi quá trình như sau:
DSP 80/100 Dung môi cao su (2012-03-09 09:46:00)

Khi cho cao su sống tiếp xúc với một trong các dung môi này kết quả thu được sẽ khác nhau tùy thuộc theo cao su đã qua tiến trình sử lý nào chưa chẳng hạn
Lịch sử hình thành và phát triển của dầu nhờn (2012-02-15 08:43:00)

Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và công nghệ, nền công nghiệp hiện đại đã và đang xâm nhập vào mọi hang cùng, ngõ hẻm trên thế giới và xu hướng quốc tế hóa nên đời sống kinh tế cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tất cả những đặc điểm nêu trên của thời đại đã đặt ra một nhiệm vụ...
Trang    1   2  
Danh mục chính
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Bán hàng
My status
Hỗ trợ
My status
Bán hàng