Dịch vụ
Khai thuê hải quan Khai thuê hải quan (2011-05-29 07:39:00)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chủ yếu sau: - Dịch vụ hàng nguyên công (FCL), hàng lẻ (LCL) - Dịch vụ giao nhận trọn gói - Dịch vụ giao nhận tại kho (door to door) - Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gửi hàng xuất nguyên công FCL và hàng lẻ từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại - Dịch vụ chia lẻ hàng nhập khẩu - Cung cấp dịch vụ hàng nhập từ các nơi trên thế giới về Việt Nam. - Giao nhận hàng theo điều kiện exwork, DDU/DDP - Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá.

Danh mục chính
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Bán hàng
My status
Hỗ trợ
My status
Bán hàng