Dịch vụ
Khai thuê hải quan (2011-05-29 07:39:00)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chủ yếu sau: - Dịch vụ hàng nguyên công (FCL), hàng lẻ (LCL) - Dịch vụ giao nhận trọn gói - Dịch vụ giao nhận tại kho (door to door) - Cung cấp cho khách hàng dịch vụ gửi hàng xuất nguyên công FCL và hàng lẻ từ Việt Nam đi mọi nơi trên thế giới và ngược lại - Dịch vụ chia...
Tư vấn cấp chứng chỉ ISO (2011-05-19 01:56:00)

Tư vấn: Tư vấn ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng; Tư vấn ISO 14001:2004 - Hệ thống quản lý môi trường; Tư vấn ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; Tư vấn HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn Tư vấn ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực đối...
Giao nhận, vận chuyển (2011-05-19 01:51:00)

Dịch vụ vận tải đa phương thức kết hợp giữa các phương thức vận tải như đường biển – hàng không, hàng không – xe lửa – đường bộ… hay kết hợp của tất cả các phương thức này một cách thích hợp sao cho vừa bảo đảm thời gian vận chuyển nhanh vừa tiết kiệm được tối đa cước phí. Chúng tôi...
Danh mục chính
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

Bán hàng
My status
Hỗ trợ
My status
Bán hàng